Jakie rośliny sadzić pod drzewkami owocowymi?

Nie każdemu znane jest pojęcie allelopatii, a tymczasem każdy ogrodnik i sadownik powinien mieć je w jednym paluszku. Allelopatia jest zjawiskiem oznaczającym dodatnie lub ujemne oddziaływanie na siebie roślin klasyfikowane w oparciu o substancje chemiczne, które wydzielają. Jest to dziedzina niezwykle pomocna, ponieważ można dowiedzieć się, jak sadzić drzewa owocowe i jakimi roślinami je otaczać, aby dawały wysoki plon i były zdrowe.