Rodzina odbiera operat szacunkowy.

Artykuł partnera.

Operat szacunkowy to dokument urzędowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego i będący formą wyceny nieruchomości. Co istotne, operat przedstawia też sposób dokonania wyceny działki, domu czy mieszkania – rzeczoznawca przedstawia w dokumencie zarówno niezbędne obliczenia jak i uzasadnienie otrzymanego wyniku. Operat szacunkowy jest wykorzystywany m.in. przy zaciąganiu kredytu hipotecznego czy ustalaniu ceny nieruchomości, która ma trafić do sprzedaży.

Operat szacunkowy to niezbędny dokument m.in. w przypadku starań o kredyt hipoteczny. Warto o tym pamiętać na etapie poszukiwań własnego M. Nowe mieszkania w Szczyrku – informacje o wycenie lokalu znajdziesz w dokumencie.

Operat szacunkowy: co musi zawierać?

Każdy operat szacunkowy musi być sporządzony w formie pisemnej. Operaty są przygotowywane według z góry ustalonego wzoru – tak, by zachować jednolitość niezależnie od regionu kraju i rzeczoznawcy. Oprócz obliczeń i samej wyceny w operacie muszą się znaleźć również podstawy prawne i uwarunkowania dokonywanych czynności, a także rozwiązania merytoryczne.

Wszystkie operaty zawierają sposób dokonania wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca musi za każdym razem określić zarówno przedmiot jak i zakres wyceny działki, domu czy mieszkania. Oprócz tego w operacie powinien też zostać umieszczony cel sporządzania wyceny, daty istotne dla określenia wartości nieruchomości, opis jej stanu, wskazanie jej przeznaczenia i wspomniana wyżej podstawa prawna (oraz formalna i merytoryczna). Rzeczoznawca majątkowy musi również umieścić w operacie krótką analizę i charakterystykę rynku w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny nieruchomości, a także przedstawić (i uzasadnić) wybór technik i metod służących do sporządzenia wyceny.

Dopiero po podaniu tych wszystkich danych rzeczoznawca przechodzi do „części właściwej” operatu szacunkowego, czyli do określenia wartości przedmiotu wyceny – razem z przyjętymi założeniami, obliczeniami i uzasadnieniem. Każdy operat szacunkowy musi też zawierać podpis i pieczęć rzeczoznawcy.

Ile ważny jest dokument?

Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych, natomiast w niektórych przypadkach – jeśli nie zniekształca to wyceny – można tę kwotę zaokrąglić nawet do tysięcy złotych. Dokument ma również określoną datę ważności – 12 miesięcy, chyba że operat zostanie oceniony negatywnie. W takiej sytuacji dokument traci swoją moc prawną już w dniu wydania oceny negatywnej.

Co ważne, można także dokonać aktualizacji operatu po 12 miesiącach – jeśli tylko nie zaszły zmiany, które w istotny sposób wpływałyby na dokonaną wcześniej ocenę. Aktualizacji operatu może dokonać dowolny rzeczoznawca majątkowy – nie tylko jego pierwotny twórca.

Kiedy konieczne jest zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy zleca się przede wszystkim przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży czy dzierżawy nieruchomości, chociaż nie jest to jedyny cel, w jakim rzeczoznawcy majątkowi sporządzają dokument. Oprócz tego operat jest potrzebny także przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości, opodatkowania darowizny lub spadku jak i również przy zaciąganiu kredytów hipotecznych, gdzie konieczne jest określenie wartości zabezpieczenia zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.